Prefabrik Ev Ruhsatı Nasıl Alınır?

Prefabrik ev ruhsatı, betonarme evlerin ruhsat işlemlerine benzer. Ancak her bölgenin belediyesi farklı uygulamalar gerçekleştirir. Bu yüzden istenen evraklar değişiklik arz edebilir. Prefabrik ev nerede yaptırılacaksa kişi, arsasının imar durumunu ilçe belediyesinden öğrenir. Köyde yaşıyorsa İl Özel İdaresi’ne başvurur. Daha sonra üretim fabrikasını ziyaret edip istediği modeli seçer. Evin projesiyle birlikte mimarlık ofisine müracaat ederek ruhsat dosyasını hazırlatır. Bununla İl Özel İdaresi’ne veya belediyeye başvuruda bulunur.

Prefabrik Ev Ruhsatı Nedir?

Bu yapının gereken kanuni hükümleri ve yükümlülükleri taşıdığını gösteren bir izin belgesidir. İnşaatın hukuksal çerçevede gerçekleşmesi buna bağlıdır. Yani inşaata başlama lisansıdır. Bazı kamu kurum ve kuruluşları bundan muaftır. İlgili muafiyetler İmar Kanunu kapsamında belirtilmiştir. Onların dışında kalan bütün yapılar için yapı ruhsatı almak gerekir. Prefabrik ev ruhsatı da buna dâhildir.

Prefabrik Ev İçin Ruhsat Nasıl Alınır?

Prefabrik ev sahibi olmak istemenize rağmen süreçler gözünüzü korkutuyor olabilir. Fakat aslında yapılması gerekenler basittir. Yukarıdaki adımları biraz daha detaylandırmamız gerekirse şunları söylememiz mümkündür:

  • Önce evi hangi arsaya yaptıracağınızı belirlemelisiniz.
  • Arsanızın imara uygun olup olmadığını il özel idarelerinden veya belediyeden öğrenebilirsiniz. (Şehir merkezinde yaşayanlar belediyelere, köyde ikamet edenler il özel idarelerine gitmelidir.)
  • Üçüncü adım prefabrik evin seçim aşamasıdır. Arsa planınıza uygun eve karar vermelisiniz. Ardından firma, mimar tarafından onaylanması için size evin projesini teslim edecektir.
  • Aldığınız prefabrik ev projesini mimarlık ofisinde onaylatmalısınız.
  • Ruhsat işlemleri için hazırlanan dosyayla birlikte resmî makamların yolunu tutarsınız. Evin yapılacağı yer şehir merkezinde bulunuyorsa yine belediyeye başvurmanız gerekir. Eviniz köy sınırları içerisinde yer alacaksa ruhsat dilekçesini İl Özel İdaresi’ne sunmalısınız.

Prefabrik ev ruhsatı için en zor adımlar böylece tamamlanmış olacaktır. Sonraki etapta sıra, zemin betonu atmaya gelmiştir. Bu işlem, firmadan alınan beton planına göre yapılacaktır. Firma size evinizin beton planını gönderir. Beton hazırlandıktan sonra firmaya haber verilir. Zemin betonu, verilen beton planına göre dökülür. Zemin etüdü ve zemin betonu müşteri tarafından karşılanır.

Beton dökme işleminden sonra bekleme süreniz fazla uzun olmayacaktır. Çünkü prefabrik evler kısa zamanda teslim edilir. Tamamlandığında kurulum, montaj ekiplerince gerçekleştirilecektir. Ancak fayans, mutfak dolapları ve parke gibi eksiklikler prefabrik eve dâhil değildir. Onları kendi tarzınız doğrultusunda tamamlamak sizin görevinizdir.

Prefabrik Ev İçin Hangi İzinler Gerekir?

Prefabrik ev ruhsatı almak istiyorsanız, köy sınırları için İl Özel İdaresi’nden, şehir merkezi için ise belediyelerden izin almalısınız. Belediyeye sunulacak dosyada elektrik ve tesisat projeleri, statik proje, mimari proje, tapu belgeleri de yer almalıdır. Prefabrik evin hangi amaçla kullanılacağı belirtilmelidir. Çünkü bunlar işyeri olarak da kullanılabilir. Bunu projede belirtmek, oluşturulacak yapıdaki fonksiyon ilişkilerinin taşıyıcı sistemlere ve mevzuata uygunluğunu denetlemek için önemlidir.

Prefabrik Ev Ruhsatı İçin Hangi Belgeler Gerekir?

  • Mimarlık ofisi tarafından onaylanan su, elektrik gibi tesisat bilgileri
  • Mimarlık ofisi tarafından hazırlanan proje dosyası
  • Tapu ve Kadastro Müdürlüğü’nden alınan harita plan örneği
  • Prefabrik ev nereye yapılacaksa o yerin tapusu
  • İl özel idaresinden ya da belediyeden alınacak imar durum belgesi